VACANCIES

MAATSKAPLIKE WERKER BENODIG
Vessels of Mercy benodig die dienste van ‘n gekwalifiseerde maatskaplike werker vir ‘n 5/8ste pos vir ‘n 12 maande kontrak gedurende 2014 in Potchefstroom.

Die suksesvolle kandidaat beskik oor die volgende eienskappe:
1. Dinamies en innoverent
2. Lojaal
3. Verantwoordelik, stiptelik en getrou
4. Kan akkuraat werk

Vereistes:

 • B.A. Graad in maatskaplike werk
 • Bewys van registrasie by SACSSP
 • Afrikaans en Engels magtig
 • Kode 08 bestuurslisensie
 • Eie vervoer

Pligte sal onder andere die volgende insluit:

 • Projekbestuur
 • Gemeenskapsdienste
 • Sosiale dienste
 • Koördineer en reël van opleidingsgeleenthede
 • Werwing van pleegouers en bestuur van pleegouer databasis
 • Koördinering, reël en uitvoer van bewusmakingsveldtogte
 • Opvolg en koördinering van plasing van kinders in huis van veiligheid
 • Toesig oor plaaskleuterskool
 • Uitbreiding en verbetering van huidige dienste wat gelewer word.

DIENSAANVAARDING: 1 Januarie 2014

Salaris: R 5 000 per maand

Vir navrae of aansoekvorms kontak Susan Fouché by 082 048 6309 of rig navrae aan webmaster@vessels.org.za